En filmserie om kampen for et felles sted å høre til.

Alle trenger et pusterom, så enkelt som å ha et sted å komme hjem til for å hvile hodet. Denne seriens Ghost Tropic starter stille opp i pusterommet, og gir så kontrast til en serie filmer som fanger mye uro, ikke minst kampen for retten til å ha et sted å høre til.

For det er slik at vi i vår tid gir lite respekt til menneskers rett til å ha et hjem. Tvert om har etterspørselen etter eiendom gjort oppkjøp, oppgradering og videresalg til en folkesport og bydeler til åsted for gentrifisering. Og på internasjonalt nivå hører eiendomsmasse til de mest profitable investeringene, for de tyngste aktørene i markedet. I den sammenhengen blir enkelt-leiere og -eiere lette. Denne filmserien fokuserer på mennesker i kamp, i kamp mot utkastelse og i kamp for å skape seg et sted å være. Grunnleggende behov ligger til grunn for den uroen vi ser over hele den vestlige verden nå i dag.

Dette er hva Johan Galtung peker på, når han introduserer begrepet strukturell vold i sin artikkel ”Violence, peace, and peace research”. Makten til å avgjøre distribusjon av ressurser er ujevnt fordelt, sier Galtung, og det rammer mennesker med lav inntekt, utdannelse, helse – og makt. I USA og Chile har vi nylig sett hvordan også mennesker fra middelklassen blir ny-fattige ofre, hvor det nødvendige i hverdagen blir kjøpt av investeringsselskaper så store og fjerne at det finnes ingen kamp å ta.

Rundt i verden er det mange som tar utfordringen og organiserer lokale fellesskap til motmakt. Push avdekker omfattende spekulasjon rundt boligmasse og følger arbeidet til Leilani Farha, spesialinspektør for FNs boligprogram. I spillefilmen Ghost Tropic følger vi vaskehjelpen Khadija på vei hjem over en natt i Molenbeek, i møte med en verden hvor håp og stabil fremtid er en mangelvare.

I programmets andre del møter vi okkupasjon som virkemiddel. I Landless følger vi en gruppe fra Landless Workers’ Movement i Brasil over flere år. I en helt annen kontekst møter vi i Occupied Cinema en gruppe unge aktivister som okkuperer en gammel kino i sentrum av Beograd.

Relaterte filmer