Bergen sameforening fyller femti år i 2019, og i den forbindelse ønsker vi å markere jubileet med en ukelang filmserie bestående av et utvalg essensielle samiske filmer.

Serien presenteres i samarbeid mellom Bergen sameforening og Cinemateket i Bergen.

Om Bergen sameforeing
Bergen sameforening (BSS) ble stiftet i 1969 og har i år sitt 50-års jubileum. BSS er tilsluttet Norske samers riksforbund (NSR). NSR arbeider for å fremme likeverd, solidaritet og fredelig sameksistens mellom folk og folkegrupper og respekt for menneskets avhengighet av naturen. En viktig oppgave for BSS er å synliggjøre og formidle samiske saker, kunst og kultur til innbyggerne i Bergen.

Relaterte filmer